ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក!!

ក្រុមហ៊ុន ខេអិល សូវីង អុិនវេសមុិន ឯ.ក ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផលិត​ និងចែកចាយសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក ខេ អិន អេ (KNA) សូមប្រកាស់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖
– គណនេយ្យករ ០១រូប
– បុគ្គលិកទីផ្សារ ០២រូប

តម្រូវការ៖
– បញ្ចប់ការសិក្សារបរិញ្ញប័ត្រទៅតាមជំនាញ
– បុគ្គលិកពេញម៉ោង
– បេក្ខជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សារ ឬ មានបទពិសោធន៍១ ឬ ២ឆ្នាំឡើង
– មានចំណេះដឹងទៅលើភាសារអងគ្លេស ឬ ចិន
– មានជំនាញទៅលើការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រដូចជា M.S Word, M.S Excel និង ។ល។
– មានភាពអំណត់ទៅលើការងារ
– មានជំនាញលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ
– យល់ដឹងអំពីទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក

*** ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ លោកអ្នកអាចផ្ញើរ CV មកកាន់ kom.dalin@klsewinginvestment.com.kh ឬ អាចទាក់ទងសួរពត៌មានបន្ថែមតាមលេខទូរស័ព្ទ:
– 012 282 283
– 069 666 165